Omgangsregels T.V. Epe

Omgangsregels voor alle leden, vrijwilligers  en medewerkers

Als bestuur van TV Epe vinden we het thema “sociaal veilige sportomgeving” belangrijk. Absoluut noodzakelijk voor sociale veiligheid is dat alle leden respectvol met elkaar omgaan. Het gaat goed binnen onze club, we zijn een gezellige vereniging en dat willen graag zo houden. Daarom vinden wij het belangrijk om op een rijtje te zetten wat respectvol met elkaar omgaan inhoudt. Wat verwachten we van elkaar? Waar kunnen we elkaar eventueel op aanspreken als dat nodig is? We brengen daarom graag deze omgangsregels, die afgeleid zijn van het NOC*NSF onder de aandacht van de leden. We gaan leden niet vragen die te ondertekenen, we gaan ze niet gebruiken als reglement of als een wetstekst. Maar we verzoeken iedereen er kennis van te nemen en zich hiernaar te gedragen. Als er vragen zijn over deze omgangsregels mogen jullie het bestuur er altijd op aanspreken.

Algemene omgangsregels TV Epe

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur
 15. Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 16. Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan
 17. Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
 18. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 19. Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 20. Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan
 21. Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd (of ander Corona proof gebaar)
 22. Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
 23. Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
 24. Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 25. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van het park verwijderd worden.
 26. Ieder lid is verantwoordelijk voor een fatsoenlijk gebruik van de accommodatie en ter beschikking gestelde faciliteiten (tennisbanen, kleedkamer, toiletten, kantine)
 27. Afval gooi je in een afvalbak, sigarettenpeuken ook.
 28. Blijf van eigendommen van derden af, richt geen vernielingen of beschadigingen aan en zorg dat clubaccommodatie en kleedkamer netjes achter wordt gelaten 

Bar

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar en/of personen die fungeren als chauffeur van de spelers.
 3. De bardienst is verplicht naar legitimatie te vragen bij jongeren onder de 25 jaar. Dit mag ook een tennispas zijn.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane percentage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholische dranken worden geweigerd.
 5. Barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
 6. Personen onder de 18 jaar mogen geen bardienst verrichten.
 7. Er mag alleen alcohol geschonken worden vanaf 12:00 uur tot sluitingstijd.
 8. Op reguliere tennisdagen heeft de dienstdoende bardienst het recht om op 23:30 de kantine te sluiten.
 9. Op feestavonden wordt de muziek om 01:00 uur stopgezet en om uiterlijk 2.00 uur wordt de kantine gesloten.
 10. Bij het verlaten van het park, wordt er geen geluidsoverlast veroorzaakt 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 578 615 314

Address

Sportlaan 4
8162 BE Epe

KVK-nummer

40101298