Bewakingscamera's


TV Epe heeft zes camera’s geïnstalleerd, vier buiten en twee binnen. Deze camera’s zijn bedoeld om de veiligheid te vergroten. Dit geldt voor de jeugd- en seniorenleden, de barmedewerkers en bezoekers van de vereniging. Ofschoon er geen specifieke aanleiding (incident/calamiteit) is geweest voor het plaatsen van camera’s en diverse preventieve maatregelen zijn getroffen zoals het overgaan op PIN-betaling, acht het bestuur het zijn taak om preventieve maatregelen te nemen in het kader van de veiligheid voor de leden van TV Epe en de bezoekers. De bewakingscamera’s zijn gericht op de entree tot het park en het clubhuis.

Doeleinden
De camerabeelden kunnen voor twee doeleinden worden gebruikt, namelijk bewaking en veiligheid.

Privacy
Wij hanteren een strikt privacybeleid. Dat beleid houdt in dat alleen de bestuursleden van de vereniging en de beheerder van het tennispark toegang hebben. Als het – om welke reden dan ook – van belang is de opgeslagen beelden opnieuw te bekijken, dan worden deze functionarissen daarvan op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de aanleiding kan het nodig zijn de beelden met anderen te delen, zoals politie/brandweer/medisch personeel in het geval van een calamiteit.
De camerabeelden vallen onder de regels voor privacy van de leden en bezoekers. Om die reden worden de beelden niet beschikbaar gesteld – als onderdeel van het informatierecht – aan leden tenzij een met redenen omkleed verzoek is ingediend bij de voorzitter. Deze redenen moeten veiligheidsgerelateerd zijn. Dit verzoek wordt aan het bestuur voorgelegd. Indien toestemming voor het bekijken van de camerabeelden wordt gegeven, dan mogen zij de beelden in aanwezigheid van een lid van het bestuur van de tennisvereniging en/of de beheerder van het park bekijken.

Overig gebruik camerabeelden
De beelden worden in principe niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók niet aan ouders/verzorgers van jeugdleden. De camerabeelden worden uitdrukkelijk niet voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden gebruikt.

Bewaren camerabeelden
De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard. Indien nodig, kan het bestuur van de vereniging van deze termijn afwijken en de beelden langer bewaren.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van TV Epe op 8 februari 2016

Vragen
Voor vragen of een nadere toelichting op dit beleid kan contact op worden genomen met het bestuur via email:  [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 578 615 314

Address

Sportlaan 4
8162 BE Epe

KVK-nummer

40101298