Baanreglement en handleiding afhangbord

Baanreglement

 1. De 3 graveltybanen zijn het gehele jaar bespeelbaar, de 6 gravelbanen van ca. 1 april tot ca. 1 november, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 2. De openingstijden van de buitenbanen zijn van 8.00-22.30 uur, het clubhuis van 8.00-23.30 uur. Beide tijden kunnen afwijken tijdens toernooien en andere evenementen, maar ook tijdens vakanties.
 3. Speelrechten. Alle leden hebben recht om te kunnen tennissen. De vereniging biedt de leden de mogelijkheid om deel te nemen aan competities, het organiseren van toernooien en andere activiteiten en het volgen van lessen cq. trainingen. Het bestuur kan hiervoor banen reserveren.
  • Voor competitie, toernooien en evenementen zijn maximaal 6 banen tegelijkertijd in gebruik. Alleen bij bepaalde uitzonderingen zoals langdurig slecht weer kan de baancommissaris extra banen tijdelijk in gebruik nemen.
  • Voor lessen c.q. trainingen zijn zoveel mogelijk maximaal 2 banen in gebruik. De vaste trainingsbanen zijn de banen 7 en 9. Op het afschrijfbord is te zien wanneer de banen voor deze activiteit in gebruik zijn. Tijdens de toernooien en competities zullen de lessen zoveel mogelijk binnen gegeven worden, zodat er toch minimaal 2 banen vrij blijven voor leden die vrij willen tennissen (de zogenaamde recreanten). Gedurende de wintermaanden wordt er op maximaal 1 graveltybaan gelest. Hooguit voor competitietrainingen kan een uitzondering door het bestuur gemaakt worden.
  • Als na een regenbui alle gravelbanen niet bespeelbaar zijn, is de volgorde van recht op deze banen:
   1. Competitie, officiële toernooien en incidentele evenementen.
   2. Onofficiële toernooien, tossavonden en recreanten
   3. Tennislessen c.q. trainingen.
  • Het is spelers van de competitie niet toegestaan om op hun betreffende speeldag af te hangen op banen die bedoeld zijn voor de recreanten.
  • Voor tossavonden, die plaatsvinden op de donderdagavond mogen per 8 spelers 1 baan gereserveerd worden.
  • De banen 3 en 4 zijn gereserveerd voor de jeugd. Vanaf 19.30 uur worden deze banen vrije banen, waardoor ook seniorleden af kunnen hangen op deze banen. Jeugdleden mogen op seniorenbanen alleen afhangen als deze vrij liggen, echter willen seniorenleden gebruik maken van deze baan dan hebben de jeugdleden het recht om het half uur af te spelen op deze baan. Dit geldt voor seniorenleden op jeugdbanen vice versa.
 4. Voor het spelen op de banen dient altijd gebruik gemaakt te worden van het digitale afhangsysteem.
  • De tijdsduur van één speelperiode voor het enkelspel is 60 minuten
  • De tijdsduur voor een dubbelspel is 60 minuten.
  • De speelperiode wordt door het digitaal afhangsysteem vastgesteld na het invoegen van minimaal 2 (voor het enkelspel) respectievelijk 4 geldige baanpassen (voor het dubbelspel).
  • Het is niet toegestaan met 4 personen 2 enkelspellen achter elkaar te plannen om vervolgens 2 uur te gaan dubbelen.
  • Leden die afgehangen worden, worden geacht minimaal 15 minuten te wachten voordat zij weer afhangen.
 5. Spelen met een andere baanpas dan de persoonlijke baanpas of zonder baanpas is niet toegestaan. Na constatering kan onmiddellijke verwijdering volgen.
 6. Bij een zeer groot spelersaanbod is enkelspel niet toegestaan.
 7. Competitie- en toernooibanen zijn slechts recreatief te bespelen na vrijgave door de wedstrijdleiding c.q. de baancommissaris.
 8. Bij regen mag men niet op de gravelbanen spelen om beschadiging van de banen te voorkomen, staat men al op de baan dan dient de baan z.s.m. verlaten te worden. Bij slechte gesteldheid van een baan heeft ieder lid zich te houden aan de instructies van de groundsman, de tennisleraren of bestuursleden.
 9. Introductie is toegestaan mits er banen vrij liggen, want leden van TV Epe hebben altijd voorrang op de banen. Het introducerend lid is verantwoordelijk voor diens introducé.
 10. Gebruikers van de banen zijn verplicht na de speelperiode overeenkomstig de voorschriften te vegen.
 11. Op het afschrijfbord zal te zien zijn:
  • Wanneer, hoe laat en op welke banen lessen c.q. trainingen gepland zijn.
  • Wanneer er competitie, toernooien en of andere evenementen gepland zijn.
 12. Men mag niemand van een baan afhangen als er vrije banen op het complex zijn (graveltybanen vallen daar ook onder).
 13. Op de gravelbanen (baan 1-3 en 7-9) is het dragen van tennisschoenen verplicht. Dit om bescchadiging van de gravelbanen te voorkomen. Op de graveltybanen (baan 4-6) mag gespeeld worden met tennischoenen en sportschoenen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 578 615 314

Address

Sportlaan 4
8162 BE Epe

KVK-nummer

40101298